Μη κατηγοριοποιημένο

September 22, 2022

Όροι Συμμετοχής 2024

1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή και παραπάνω παιχνίδια στον διαγωνισμό. 2. Δηλώσεις συμμετοχής δεχόμαστε μέχρι τις 15/01/2024. Οι κατηγορίες στις οποίες διαγωνίζονται […]
April 30, 2020

Όροι Συμμετοχής 2019

1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή και παραπάνω παιχνίδια στον διαγωνισμό. 2. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τις 09/06/2020. Οι […]
April 14, 2020

Ιστορία